Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

Report
Güncellendi
27 Kasım 2012
Yayında
27 Kasım 2012
Biçimler
 • Download full reportPDF

Özet

What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation. An executive summary is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  ef1264
  ISBN: 
  978-92-897-1099-2
  Catalogue: 
  TJ-31-12-928-EN-C
  DOI: 
  10.2806/42471
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

  What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12641
  Catalogue info

  Avrupa’da yaşam kalitesi: Krizin etkisi - Yönetici özeti

  Authors: 
  Eurofound
  Yaşam memnuniyetini, mutluluğu, sosyal durumumuzu ve yakın çevremizi nasıl değerlendirdiğimizi belirleyen nedir ve ekonomik krizle birlikte bu nasıl değişmiştir? Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi’nin üçüncü dalgası için tüm Üye Devletler’de 35.000 kişi ile görüşme yapılmıştır. Bu genel rapor bulguları ve trendleri sunmakta ve durgunluğun etkisinin aslında fark edilebilir ve ölçülebilir olduğunu göstermektedir. Genel anlamda yaşam memnuniyeti seviyeleri çok fazla değişmemiş olsa da, geleceğe dair iyimserlik ve kurumlara duyulan güven, ekonomik gerilemeden en fazla etkilenen ülkelerde önemli derecede azalmıştır. Ayrıca zaten hassas olan gruplarda – uzun süredir işsiz olanlar, orta ve doğu Avrupa’daki yaşlılar ve yalnız anne veya babalar – maddi yokluk ve yaşam durumlarından duyulan memnuniyetsizlik en yüksek seviyelerde rapor edilmiştir.  Download PDF: TR (pdf 41.31 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle