Sustainable work and the ageing workforce

Report
Yayında
9 Aralık 2012
pdf
Biçimler
Executive summary in 25 languages
İndir

Özet

Achieving work environments that make work sustainable over a lifetime is a key facet of the promotion of longer working lives. This study - based on the fifth European Working Conditions Survey - considers the dimensions of work that have proved essential to the understanding of work sustainabilRead more

Achieving work environments that make work sustainable over a lifetime is a key facet of the promotion of longer working lives. This study - based on the fifth European Working Conditions Survey - considers the dimensions of work that have proved essential to the understanding of work sustainability: working conditions; physical and psychological health; the expressive dimension of work; reconciliation of working and non-working time; and socioeconomic conditions. It examines the influence of these factors on how older workers perceive the sustainability of their work, taking account of differences between workers in terms of age, occupation and gender. In addition, the working conditions of the ageing workforce across Member States of the European Union are compared. 

Read less

Biçimler

 • Report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef12661
  Catalogue info

  Sürdürülebilir çalışma ve yaşlanan iş gücü - Yönetici özeti

  Author(s): 
  Eurofound
  Çalışmayı ömür boyu sürdürülebilir hale getiren iş ortamlarının sağlanması, daha uzun süreli iş hayatlarının teşvik edilmesinde anahtar öneme sahiptir. Bu çalışma sürdürülebilir çalışma anlayışı için elzem olduğu kanıtlanan çalışma boyutlarını ele almaktadır: çalışma koşulları; fiziksel ve psikolojik sağlık; yapılan işin dışavurumcu yönü; çalışılan ve çalışılmayan zamanlar arasındaki uyum; sosyoekonomik koşullar. Çalışma; çalışanlar arasındaki yaş, meslek ve cinsiyet farklılıklarını gözeterek, bu faktörlerin yaşlı çalışanların sürdürülebilir çalışma algısını nasıl etkilediğini incelemektedir. Buna ek olarak, Avrupa Birliği Üye Devletleri çapında yaşlanan iş gücünün çalışma koşulları karşılaştırılmaktadır.


  Available for download in 25 languages

  İndir

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle