Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Güncellendi
2 Temmuz 2012
Yayında
5 Haziran 2012
pdf
Biçimler
Executive summary in 25 languages
İndir

Özet

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifRead more

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifth European Working Conditions Survey (EWCS) explores topics as diverse as physical risks, working time, gender segregation, work–life balance, employee representation, work organisation, stress at work, skills development and pay, as well as health and well-being. The survey charts trends in working conditions, identifies major risk factors and highlights issues meriting policy attention. Based on interviews with 44,000 workers across 34 European countries, the fifth EWCS represents a rich store of information and analysis on work in all its dimensions in Europe today.

Read less

Biçimler

 • Report

  Number of pages: 
  160
  Reference no.: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Catalogue no.: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef11821
  Catalogue info

  Beşinci Çalışma Koşulları Anketi

  Author(s): 
  Eurofound
  Çalışma insanların hayatlarında, şirketlerin işleyişinde ve bütünüyle toplumda belirgin rol oynamaktadır. Çalışma kalitesinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, en son ‘Akıllı, kapsayıcı ve kapsamlı büyüme’ amaçlı Avrupa 2020 Stratejisi'nde olmak üzere uzun zamandır AB politikasının ön planında yer almıştır. Beşinci Avrupa Çalışma Koşulları Anketi (EWCS) fiziksel riskler, çalışma süresi, cinsiyet ayrımcılığı, iş-yaşam dengesi, çalışanların temsil edilmesi, iş organizasyonu, iş yerinde stres, beceri gelişimi ve ücretin yanı sıra sağlık ve refah gibi farklı konuları araştırmaktadır. Anket çalışma koşullarındaki eğilimleri çizelgelerle göstermekte, ana risk faktörlerini tanımlamakta ve siyasetin önem vermesi gereken konuların altını çizmektedir. 34 Avrupa ülkesinde 44.000 çalışanla gerçekleştirilen görüşmelere dayanan beşinci EWCS, günümüz Avrupa’sında tüm boyutları ile çalışma hakkında zengin bir bilgi ve analiz kaynağıdır.


  Available for download in 25 languages

  İndir

Part of the series

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2015. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle