Trends in job quality in Europe

Report
Yayında
12 Ağustos 2012
pdf
Biçimler

Özet

Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of asRead more
Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of assessing the principle established in a number of EU directives that work should adapt to the workers. Increased understanding of the social costs of poor job quality has focused attention on physical and social environments at work. Prolonged life expectancy and the ageing of the population suggest that jobs will have to be of good quality if more workers are to be persuaded to work longer. The indices constructed for this study do not rely on subjective measurement such as preferences and attitudes, but are built on the self-reported features of jobs that are associated with workers’ well-being.
Read less

Biçimler

 • Report

  Number of pages: 
  100
  Reference no.: 
  ef1228
  ISBN: 
  978-92-897-1071-8
  Catalogue no.: 
  TJ-31-12-695-EN-C
  DOI: 
  10.2806/35164
  Catalogue info

  Trends in job quality in Europe

  Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of assessing the principle established in a number of EU directives that work should adapt to the workers. Increased understanding of the social costs of poor job quality has focused attention on physical and social environments at work. Prolonged life expectancy and the ageing of the population suggest that jobs will have to be of good quality if more workers are to be persuaded to work longer. The indices constructed for this study do not rely on subjective measurement such as preferences and attitudes, but are built on the self-reported features of jobs that are associated with workers’ well-being.

  Biçimler

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef12281
  Catalogue info

  Avrupa’da iş kalitesindeki trendler: Yönetici özeti

  Author(s): 
  Eurofound
  Beşinci Avrupa Çalışma Koşulları Anketi (EWCS) verilerini kullanan bu çalışma, Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkenin yanı sıra ankete katılan Avrupa’daki yedi ilave ülkedeki iş kalitesini ölçmektedir. Çalışmanın amacı, bir dizi AB yönergesinde belirtilen işin çalışanlara uyması gerektiği prensibini değerlendirmeye yönelik objektif araçlar bulmaktı. Düşük iş kalitesinin sosyal olarak nelere mâl olduğunun daha iyi anlaşılmasıyla, işyerinde fiziksel ve sosyal çevreye daha çok dikkat edilmiştir. Uzayan yaşam süresi ve yaşlanan nüfus, daha fazla çalışanın daha uzun süre çalışmaya ikna edilmesi için işlerin iyi kalitede olması gerektiğini göstermektedir. Bu çalışma için oluşturulan indeksler tercih ve tavırlar gibi öznel hususların ölçümüne değil, çalışanlar tarafından bildirilen ve işlerin çalışanların refahını ilgilendiren özelliklerine dayanmaktadır.  Download PDF: TR (pdf 37.66 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle