Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

Report
Yayında
13 Mart 2013
pdf
Biçimler
Executive summary in 25 languages
İndir

Özet

This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there wRead more
This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution. 
Read less

Biçimler

 • Report

  Number of pages: 
  81
  Reference no.: 
  ef1304
  Catalogue info

  Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

  This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution.

  Biçimler

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef13041
  Catalogue info

  Krizde istihdamda kutuplaşma ve iş kalitesi: Avrupa İş Monitörü 2013

  Author(s): 
  Eurofound
  Bu rapor Avrupa iş gücü pazarlarında 2008-2009'daki durgunluk öncesinde, sırasında ve sonrasında istihdamdaki en son yapısal değişimleri tanımlamaktadır. Rapor, 2010-2012 arasında daha az kutuplaşma mevcutken, durgunluk döneminde Avrupa genelinde istihdamdaki tahribatının fazlasıyla maaş yapısında kutuplaştığını ortaya koymaktadır. İş temelli yaklaşım, Üye Devlet ve AB seviyesinde maaş dağılımın farklı beşte birlik bölümlerindeki işler arasında net istihdamın nasıl yön değiştirmiş olduğunu tespit etmektedir. İşlerin sıralanmasına yönelik iki alternatif kriter, iş sahiplerinin ortalama eğitim seviyesine ve iş kalitesine dair çok boyutlu bir ölçü olan maddi olmayan iş kalitesi indeksine dayanmaktadır. Beşinci Avrupa Çalışma Koşulları Anketi’nin verileri kullanılarak elde edilen bu yeni indeks, sosyal bilimcilerin çalışanların refahı ile ilişkilendirdiği geniş yelpazedeki iş özellikleri ile ilgili bilgilerin birleştirilmesine dayanmaktadır.


  Available for download in 25 languages

  İndir

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle