Restructuring in SMEs in Europe

Report
Güncellendi
18 Ağustos 2013
Yayında
17 Temmuz 2013
Biçimler
 • Download full reportPDF
Authors: 
Mandl, Irene

Özet

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy. Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the report outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main drivers of change and analyses the factors influencing successful restructuring. It offers a wide-ranging, comparative view of how restructuring impacts on workers and the company itself and puts forward several policy pointers for future action.

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  108
  Reference No: 
  ef1247
  ISBN: 
  978-92-897-1118-0
  Catalogue: 
  TJ-02-13-215-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37395
  Catalogue info

  Restructuring in SMEs in Europe

  Authors: 
  Mandl, Irene

  Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12471
  Catalogue info

  Avrupa’da KOBİ’lerde Yeniden Yapılanma

  Authors: 
  Eurofound
  Şirketlerin sürdürülebilirliklerini ve rekabet güçlerini koruyabilme uğraşı içinde değişen koşullara uyum sağlamaları gerektiğinden, yeniden yapılanma Avrupa'nın ekonomik dokusunun önemli bir parçasıdır. Şimdiye kadar, politikalar çoğunlukla büyük şirketlerde yeniden yapılanmaya odaklanmıştır. Avrupa’da iş hayatının %99'dan fazlasını ve özel sektörde istihdamın yaklaşık %66'sını oluşturan küçük ve ortak büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) nispi önemi ışığında, tüm seviyelerde politika yapıcıların Avrupa ekonomisinin bel kemiğini oluşturan bu daha küçük firmalara uygun desteği sağlamak için, onların karşılaştığı özel zorlukları anlamaları gereklidir. Rapor tüm AB Üye Devletleri genelinde gerçekleştirilen 85 vaka çalışmasından ve diğer kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanarak, KOBİ'lerin yeniden yapılanmaya ilişkin beklentileri ve bunu nasıl yönettikleri konusunda onlara özgü özellikleri ana hatlarıyla ortaya koymakta, değişimin ana etmenlerini incelemekte ve yeniden yapılanmanın başarısını etkileyen faktörleri analiz etmektedir. Yeniden yapılanmanın çalışanları ve şirketin kendisini nasıl etkilediğine dair geniş yelpazede karşılaştırılabilir görüşler sunmakta ve gelecekte atılacak adımlar için çeşitli politika göstergeleri ortaya koymaktadır.  Download PDF: TR (pdf 41.51 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle