Mobility and migration of healthcare workers in central and eastern Europe

Report
Yayında
21 Temmuz 2013
Biçimler
 • Download full reportPDF
Authors: 
Fóti, Klára

Özet

This report highlights the key challenges facing the EU10 as a result of the high number of health professionals leaving to work abroad, focusing on specific problems and identifying topics for further research. A thorough analysis of the consequences is critical, since it appears the inflow of third-country nationals or return migration would not make up the shortfall caused by the outflow. However, as this is not equally true for all the countries, the report presents a differentiated picture between the countries concerned. The study draws on the results of two European research projects: Mobility of Health Professionals (MoHProf) and the Health Professional Mobility in the European Union Study (PROMeTHEUS). 
 • Report

  Reference No: 
  ef1335
  Catalogue info

  Mobility and migration of healthcare workers in central and eastern Europe

  Authors: 
  Fóti, Klára

  This report highlights the key challenges facing the EU10 as a result of the high number of health professionals leaving to work abroad, focusing on specific problems and identifying topics for further research. A thorough analysis of the consequences is critical, since it appears the inflow of third-country nationals or return migration would not make up the shortfall caused by the outflow. However, as this is not equally true for all the countries, the report presents a differentiated picture between the countries concerned. The study draws on the results of two European research projects: Mobility of Health Professionals (MoHProf) and the Health Professional Mobility in the European Union Study (PROMeTHEUS).

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef13351
  Catalogue info

  Orta ve doğu Avrupa’da sağlık çalışanlarının hareketliliği ve göçü

  Authors: 
  Eurofound
  AB’nin 10 orta ve doğu Avrupa Üye Ülkesine genişlemesinden dolayı, bu ülkelerden AB15 ülkelerine göç üzerinde daha çok durulmaktadır. Belirli bir grubun (sağlık uzmanları) dış göçü, etkilenen Üye Ülkelerin gündeminde önemli bir yerdedir; bu konuda yapılan araştırmada sebepleri, kapsamı ve sonuçları keşfedilmiştir. Ancak, bu grupta yer alan ülkelerdeki spesifik ortak problemleri ve olası çözümlerini tanımlamak üzere aynı önem gösterilmemiştir. Bu raporda, bu önemli sorunlar ve ilgili konuları tanımlamak amaçlanmaktadır; böylelikle, bu konular başka bir araştırmanın konusu olabilir ve politika yapıcıların bu sorunu çözmesine yardımcı olabilir.  Download PDF: TR (pdf 40.98 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle