Quality of life in Europe: Subjective well-being

Report
Yayında
6 Kasım 2013
pdf
Biçimler
Executive summary in 25 languages
İndir

Özet

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goRead more

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people.

Read less

Biçimler

 • Report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef13591
  Catalogue info

  Avrupa’da yaşam kalitesi: Öznel refah

  Author(s): 
  Eurofound
  Bu rapor krizin Avrupalıların nesnel refahı üzerindeki etkisini değerlendirmektedir. 2011 yılında, o zamanki 27 AB Üye Devletinin 22’sinde kişi başı GSYİH 2008’deki seviyelerin altında idi ve 27 ülkenin 25’inde işsizlik oranları daha yüksekti. Bu göstergeler endişe verici eğilimleri göstermektedir, ancak rapor daha derine inerek çeşitli soruların cevabını bulmaya çalışmaktadır: İnsanların yaşamlarında gerçek etkisi nedir? En çok etkilenenler kimlerdir? Pozitif refah örnekleri nerelerde görülmüştür? Avrupa çapında refah farklılıkları neyle açıklanabilir? Gelecekte politikalar refahı nasıl artırabilir ya da düşüşü engelleyebilir? Rapor, krizin ne herkesin refahını ne de refahın tüm yönlerini eşit şekilde etkilemeyebileceği sonucuna varmaktadır. Pek çok AB ülkesinde refah azalmış ancak kuzey ülkelerinde en yüksek düzeyde olmayı sürdürmüştür. Bununla beraber, çoğu AB ülkesinde refahtaki düşüşler doğu ülkelerindeki artışla örtüşmüştür. Düşük refaha sahip nüfus grupları arasında engellilik ya da hastalık nedeniyle kısıtlama yaşayanlar ve işsizler yer almaktadır.


  Available for download in 25 languages

  İndir

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle