Genişleme kapsamındaki ülkelerde yaşam kalitesi: Üçüncü Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi - Giriş

Bu belge, AB genişleme kapsamındaki yedi ülkenin yaşam kalitesiyle ilgili olarak Eurofound internet sitesinde ayrı ayrı yayımlanan raporlardaki profiller için bir arka plan bilgisi sağlamaktadır. Ankete katılan ülkeleri tanımlamakta, anket özelliklerini açıklamakta ve münferit ülke raporlarında belirtilen göstergelerin anlamlarını sunmaktadır.
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle