Genişleme kapsamındaki ülkelerde yaşam kalitesi: Üçüncü Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi – Türkiye

Report
Yayında
1 Eylül 2013
pdf
Formats and languages
 • İndir
Author(s): 
Eurofound

Özet

Bu rapor Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi (EQLS) 2012’de ele alınan AB genişleme kapsamındaki ülkelere yönelik seriden birisidir. Söz konusu ülkeler şunlardır: Hırvatistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, İzlaRead more
Bu rapor Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi (EQLS) 2012’de ele alınan AB genişleme kapsamındaki ülkelere yönelik seriden birisidir. Söz konusu ülkeler şunlardır: Hırvatistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, İzlanda, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye. Bir toplumun gelişimini ölçmenin yollarından biri, gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) gibi daha alışılmış ekonomik bilgileri tamamlayıcı şekilde, o ülkenin vatandaşlarının öznel refahını değerlendirmektir. Bu raporda, üç öznel refah ölçüsü incelenmektedir: yaşam memnuniyeti, mutluluk ve iyimserlik. Ortalama olarak, Türkiye’de halk 1-10 arası ölçekte yaşam memnuniyetlerini 6,6 olarak puanlamaktadır. Bu rakam AB27 ortalamasının (7,1) altındadır; AB27 genelinde memnuniyet seviyeleri Bulgaristan’da 5,5’den Danimarka’da 8,4’e kadar değişiklik göstermektedir. Memnuniyet seviyeleri Türkiye’nin altında olan yedi AB Üye Devleti bulunmaktadır (Şekil 1).
Read less

Formats and languages

 • İndir
 • Report

  Number of pages: 
  18
  Reference no.: 
  EF13507
  Catalogue info

  Genişleme kapsamındaki ülkelerde yaşam kalitesi: Üçüncü Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi – Türkiye

  Author(s): 
  Eurofound

  Bu rapor Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi (EQLS) 2012’de ele alınan AB genişleme kapsamındaki ülkelere yönelik seriden birisidir. Söz konusu ülkeler şunlardır: Hırvatistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, İzlanda, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye. Bir toplumun gelişimini ölçmenin yollarından biri, gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) gibi daha alışılmış ekonomik bilgileri tamamlayıcı şekilde, o ülkenin vatandaşlarının öznel refahını değerlendirmektir. Bu raporda, üç öznel refah ölçüsü incelenmektedir: yaşam memnuniyeti, mutluluk ve iyimserlik. Ortalama olarak, Türkiye’de halk 1-10 arası ölçekte yaşam memnuniyetlerini 6,6 olarak puanlamaktadır. Bu rakam AB27 ortalamasının (7,1) altındadır; AB27 genelinde memnuniyet seviyeleri Bulgaristan’da 5,5’den Danimarka’da 8,4’e kadar değişiklik göstermektedir. Memnuniyet seviyeleri Türkiye’nin altında olan yedi AB Üye Devleti bulunmaktadır (Şekil 1).

  Biçimler

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle