Health and well-being at work

Report
Yayında
15 Mayıs 2013
pdf
Biçimler

Özet

The health and well-being of individuals are two dimensions around which researchers and policymakers are re-arranging the debate on how to foster the progress of societies. Health and well-being have an intrinsic value, which should be part of the very definition of progress, and also a societalRead more

The health and well-being of individuals are two dimensions around which researchers and policymakers are re-arranging the debate on how to foster the progress of societies. Health and well-being have an intrinsic value, which should be part of the very definition of progress, and also a societal one because of their direct connection with issues such as labour force participation, productivity and sustainability. The aim of this report is to contribute to this debate, building on Eurofound’s European Working Conditions Surveys(EWCS), which have proven to be a valuable source of information on the topic since the early 1990s. Offering a very detailed view of working conditions, the surveys provide the unique opportunity to study the relationship of work with many health dimensions and, in the fifth EWCS, with a measure of emotional and psychological well-being of individuals. 

Read less

Biçimler

 • Report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef13021
  Catalogue info

  İşyerinde sağlık ve esenlik: Beşinci Avrupa Çalışma Koşulları Anketi’ne dayalı rapor

  Author(s): 
  Eurofound
  Sağlık ve esenlik, toplumdaki bireylerin yaşamlarını iyileştirme tartışmasının temel konularıdır. Bunlar, işgücüne katılım, üretkenlik ve sürdürülebilirlik ile doğrudan bağlantılıdır. Sağlık ve esenliğin merkezinde iş yer aldığından, bu raporda bu faktörler ile Avrupalı işçilerin çalışma koşulları arasındaki ilişkiler, Eurofound’un beşinci Avrupa Çalışma Koşulları Anketi’nden (EWCS) yararlanarak incelenmektedir. Bu çalışmada, işe bağlı stres ve psikososyal çalışma ortamı ile kas-iskelet hastalıkları ve zihinsel sağlık gibi rahatsızlıklar arasındaki ilişkiye değinilmektedir. İş kalitesi ve iş güvenliği ile bunların esenlikle olan bağlantısı ve işe devamsızlık ve aşırı çalışmanın görülme sıklığı araştırılmaktadır. Çalışma, ülkeler arasında ve kişilerin ve işlerin farklı özellikleri arasında, sağlık ve esenlik düzeylerinde büyük farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır.  Download PDF: TR (pdf 42.19 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle