Quality of employment conditions and employment relations in Europe

Report
Yayında
18 Şubat 2014
pdf
Biçimler

Özet

This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights andRead more
This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made. 

 

Read less

Biçimler

 • Report

  Number of pages: 
  64
  Reference no.: 
  ef1367
  Catalogue info

  Quality of employment conditions and employment relations in Europe

  This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made.

  Biçimler

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef13671
  Catalogue info

  Avrupa’da istihdam koşullarının ve istihdam ilişkilerinin kalitesi

  Author(s): 
  Eurofound
  Bu rapor, Avrupalı işyerlerindeki istihdam koşullarını ve istihdam ilişkilerini kalite açısından ele almaktadır. Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye yönelik Avrupa 2020 stratejisinin temel taşlarından biri olan iş kalitesinin iyileştirilmesi ihtiyacı raporun temel önermesidir. İyi kaliteli işler; sürdürülebilir çalışma kariyerleri, çalışan motivasyonu ve verimlilik seviyeleri ve genel anlamda daha iyi mesleki sağlık sağlamak için önemli bir ön koşuldur. 2010 yılında gerçekleştirilen beşinci Avrupa Çalışma Koşulları Anketi (EWCS) verilerine dayanan rapor, istihdamın dört alt boyutunu – sözleşme güvenliği, gelir ve haklar, çalışma süresi ve istihdam edilebilirlik – ve istihdam ilişkilerinin iki alt boyutunu – çalışan temsilciliği ve çalışanların yetkilendirilmesi – temsil eden 12 göstergeye dayalı çok boyutlu bir konseptle istihdam kalitesini ölçmektedir.  Download PDF: TR (pdf 41.24 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle