Work organisation and employee involvement in Europe

Report
Yayında
11 Haziran 2013
pdf
Biçimler
Executive summary in 25 languages
İndir

Özet

This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to Read more

This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to other dimensions such as physical working conditions and work intensity. Two dimensions of employee involvement are covered: task discretion – or the influence that employees can exercise over their immediate work tasks – and organisational participation – or the influence that employees have over work organisation. While in the EU27 as a whole there are limited opportunities for employees to participate in decision-making, the findings point to the clear benefits for employees in working in organisations that give greater scope for their involvement. Crucially, employee involvement has been shown to have a positive effect on employee motivation and psychological wellbeing, critical elements in fostering enhanced work performance and company productivity.

Read less

Biçimler

 • Report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef13301
  Catalogue info

  Avrupa’da iş organizasyonu ve çalışanların dâhiliyeti

  Author(s): 
  Eurofound
  Bu rapor, Avrupa çapında iş yerlerindeki çalışanların, kendi işleri bağlamında ya da işlerini etkileyen daha geniş kapsamlı organizasyonel konular ile ilgili olarak, karar alma sürecine katılmalarına yönelik fırsatları araştırmaktadır. Çalışanların dâhiliyeti iş organizasyonun ana bileşenlerinden birisidir ve rapor bunun iki boyutunu kapsamaktadır: görevle ilgili takdir yetkisi – çalışanların doğrudan kendi görevleri üzerinde etkide bulunabilmeleri; ve organizasyonel katılım – çalışanların iş organizasyonu üzerindeki etkisi. AB27’deki çalışanların karar verme sürecine katılımı için sunulan fırsatlar oldukça sınırlı olsa da, elde edilen bulgular, iş performansını ve şirketin verimliğini artırmaya yönelik kritik unsurlar olarak bu fırsatların başta çalışan motivasyonu ve psikolojik refah açısından belirgin faydalarına işaret etmektedir.


  Available for download in 25 languages

  İndir

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle