Work organisation and innovation

Report
Yayında
25 Haziran 2013
pdf
Biçimler
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Özet

Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and tRead more

Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and the potential benefits for both employees and organisations. It draws on empirical evidence from case studies carried out in 13 Member States (Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, UK) of the European Union where workplace innovations have resulted in positive outcomes. 
A report on Work organisation and innovation in Ireland, based on 3 additional company cases, was published in 2013.

Read less

Biçimler

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  86
  Reference No: 
  ef1272
  Catalogue info

  Work organisation and innovation

  Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and the potential benefits for both employees and organisations. It draws on empirical evidence from case studies carried out in 13 Member States (Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, UK) of the European Union where workplace innovations have resulted in positive outcomes.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12721
  Catalogue info

  İş organizasyonu ve yenilikler - Yönetici özeti

  Authors: 
  Eurofound
  İş organizasyonunda yenilikler, şirketlerde üretim süreçlerini en iyi şekilde kullanma ve çalışanların genel anlamda çalışma deneyimlerini iyileştirme potansiyeline sahiptir. Bu rapor, iş organizasyonundaki yenilikler – yüksek performanslı iş uygulamaları (YPİU) – ile bunun hem çalışanlar hem de organizasyonlar için potansiyel faydaları arasındaki bağlantıları incelemektedir. Rapor, Avrupa Birliği kapsamında 13 Üye Devlet’te iş yerlerinde uygulanan yeniliklerin olumlu sonuç verdiği vaka çalışmalarının analizine dayanmaktadır. Yalın üretim, ekip çalışması, esnek çalışma uygulamaları, iş yerinin yeninden tasarlanması ve çalışanların dahiliyeti gibi uygulamalara dayanan YPİU'lar en yaygın olarak şirket verimliliğinde artış, hizmet kalitesinde iyileşme ve operasyonel maliyetlerde azalma ile ilişkili olmuştur.  Download PDF: TR (pdf 41.84 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle