Working time and work–life balance in a life course perspective

Report
Güncellendi
7 Mart 2013
Yayında
5 Şubat 2013
pdf
Biçimler

Özet

Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least Read more
Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least 75% of the population aged 20–64 should be employed by 2020, necessitating in many Member States a significant increase in women’s labour market participation. Drawing on data from Eurofound’s fifth European Working Conditions Survey (EWCS), based on interviews with more than 38,000 respondents in 34 countries, this report documents the prevailing working time patterns of employees, the self-employed and lone parents across five country clusters. It also analyses the relationship between paid employment and domestic activities, work–life balance and working time preferences across the life course. 

Publishing optionsCurrent: Draft

Read less

Biçimler

 • Report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef12731
  Catalogue info

  Yaşam seyri bakış açısıyla çalışma süresi ve iş-yaşam dengesi

  Author(s): 
  Eurofound
  Son on yıllarda hane yapısında ve demografik yapıda görülen köklü değişiklikler, modern sanayi toplumlarında yeni ihtiyaçlar ve zorluklar yaratmıştır. Küreselleşme ve artan rekabet, üretim yöntemleri ve çalışma organizasyonu ile çalışma süresi ve iş-yaşam dengesi üzerinde önemli etkiye sahip olmuştur. Beşinci Avrupa Çalışma Koşulları Anketi’ne dayanarak hazırlanan bu rapor, asıl çalışma saatleri ve çalışma süresinin cinsiyet, istihdam durumu, hane türü ve yaşam safhasına bağlı olarak dağılımında ülkeler arasındaki farklılıkları incelemektedir. Bireylerin iş-yaşam dengesini ve haneleri etkileyen faktörleri ele almakta ve asıl çalışma süresi ile tercih edilen çalışma süresi arasındaki farkı analiz etmektedir. Aile ve bakım ile ilgili sorumluluklara yaşam seyri boyunca ayrılan süre açısından cinsiyetler arasındaki eşitsizliklere odaklanılarak, ücret almadan yapılan işlere de değinilmiştir.  Download PDF: TR (pdf 44.73 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle