Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

Report
Yayında
7 Temmuz 2014
pdf
Biçimler
Executive summary in 24 languages
İndir

Özet

This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur inRead more

This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions. 

Read less

Biçimler

 • Report

  Number of pages: 
  99
  Reference no.: 
  ef1419
  ISBN: 
  978-92-897-1183-8
  Catalogue no.: 
  TJ-AN-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/61506
  Catalogue info

  Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

  This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions.

  Biçimler

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef14191
  Catalogue info

  Günümüzde Avrupa’daki istihdam kutuplaşmasına ve yükselmesine etki eden faktörler: 2014 Avrupa İstihdam Monitörü

  Author(s): 
  Eurofound
  Bu rapor, Üye Devlet ve AB seviyesindeki istihdam yapısında oluşan son zamanlardaki değişiklikleri detaylı olarak incelemekte olup, iş kaybı ve iş büyümesine katkıda bulunmuş ana sektör ve meslekleri incelemektedir. Örneğin, 2011 ve 2013 arasında net istihdam kayıplarının büyük çoğunluğunun, inşaat ve imalat sektöründeki orta maaşlı ve düşük ila orta maaşlı işlerde görülmeye devam ettiğini göz önüne sermiştir. İstihdam artışı yüksek maaşlı, yüksek vasıflı işlerde istikrarını korumuştur ve bu artışın ana kaynağı bilgiye dayalı hizmetler olmuştur. Rapor ayrıca istihdam yapısında yakın zamanlarda oluşan değişikliklerin olası etmenlerinden bazılarını incelemektedir: teknolojik gelişme, küreselleşme ve iş piyasası kurumları.


  Available for download in 24 languages

  İndir

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle