Labour mobility in the EU: Recent trends and policies

Report
Yayında
31 Ekim 2014
Biçimler
 • Download full reportPDF
Executive summary in 24 languages

PDF

Özet

The European Commission promotes geographical mobility as a strategy to reduce discrepancies between supply and demand in European labour markets. While migration levels are low within and across EU Member States by comparison with other OECD regions, the proportion of EU migrants working in the EU is rising. EU-level efforts to promote mobility are sometimes overshadowed at national level by concerns over the potential negative effects of migrant inflows including the undercutting of local wage rates, the abuse of welfare systems and the financial burden that inactive migrants may put on welfare systems. This report documents the current picture of labour mobility within the EU, and puts forward some policy pointers for facilitating the flow of workers while minimising abuses of the migrant worker system and making for smoother transitions for migrant workers. An executive summary is available.

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF1456
  ISBN: 
  978-92-897-1232-3
  Catalogue: 
  TJ-01-14-724-EN-N
  DOI: 
  10.2806/74031
  Catalogue info

  Labour mobility in the EU: Recent trends and policies

  The European Commission promotes geographical mobility as a strategy to reduce discrepancies between supply and demand in European labour markets. While migration levels are low within and across EU Member States by comparison with other OECD regions, the proportion of EU migrants working in the EU is rising.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14561
  Catalogue info

  AB’de iş gücü göçü: En son eğilimler ve politikalar

  Authors: 
  Eurofound

  Avrupa Komisyonu, Avrupa iş gücü piyasalarında arz ve talep arasındaki uyumsuzlukları azaltmaya yönelik bir strateji olarak coğrafi mobiliteyi desteklemektedir. AB Üye Devletleri içinde ve arasında, diğer OECD bölgelerine kıyasla, göç seviyeleri düşük olmasına karşın, AB genelinde çalışan AB göçmenlerinin oranı artmaktadır. AB seviyesinde coğrafi mobiliteyi artırmaya yönelik çabalar bazen, göç akışının olumsuz etkilerine ilişkin endişeler nedeniyle ulusal seviyede gölgelenmektedir. Bu endişeler arasında yerel ücret hadlerinin aşağı çekilmesi, refah sistemlerinin suistimal edilmesi ve aktif olmayan göçmenlerin refah sistemleri üzerinde yaratabileceği finansal yük yer almaktadır. Bu rapor, AB içinde iş gücü mobilitesi ile ilgili mevcut durumu gözler önüne sermekte ve göçmen çalışan sisteminin suistimal edilmesini en aza indirerek ve göçmen çalışanların daha sorunsuz şekilde geçiş yapmasını sağlayarak çalışan akışını kolaylaştırmaya yönelik bazı politika göstergelerini ortaya koymaktadır.

  Available in 24 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle