Effects of restructuring at regional level and approaches to dealing with the consequences

Report
Yayında
9 Eylül 2014
pdf
Biçimler
Executive summary in 23 languages
İndir

Özet

While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and Read more

While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and employment areas where they take place, not just the company and its employees. Based on secondary data analysis, a literature review and five in-depth case studies, this research project aims to identify the effects of large-scale restructuring at regional level. It also describes examples of successful regional management directed at maintaining and improving labour markets and living conditions following an important restructuring event. The case studies created under this research project are available on demand from Eurofound. Requests should be directed to Irene Mandl, Research Manager, ima@eurofound.europa.eu.

 

 

Read less

Biçimler

 • Report

  Reference no.: 
  ef1441
  Catalogue info

  Effects of restructuring at regional level and approaches to dealing with the consequences

  While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and employment areas where they take place, not just the company and its employees. Based on secondary data analysis, a literature review and five in-depth case studies, this research project aims to identify the effects of large-scale restructuring at regional level. It also describes examples of successful regional management directed at maintaining and improving labour markets and living conditions following an important restructuring event.

  Biçimler

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef14411
  Catalogue info

  Yeniden yapılandırmanın bölgesel seviyede etkileri ve sonuçların ele alınmasına yönelik yaklaşımlar

  Author(s): 
  Eurofound

  Yeniden yapılandırma, giderek artan şekilde, ekonomik kalkınmanın özünde var olan özelliklerden biri olarak kabul edilmesine ve Avrupa ve Üye Devletler seviyesinde politika alanında daha fazla dikkat çekmesine rağmen, konu bölgesel bakış açısıyla nadiren tartışılmaktadır. Bununla beraber, çoğu geniş kapsamlı yeniden yapılandırma sadece şirketi ve çalışanları değil gerçekleştirildikleri bölgeleri ve istihdam alanlarını da etkilemektedir. İkincil verilerin analizi, literatür taraması ve derinlemesine beş vaka çalışmasına dayanarak hazırlanan bu araştırma raporunun amacı, geniş kapsamlı yeniden yapılandırmanın bölgesel seviyedeki etkilerini tanımlamaktır. Ayrıca, önemli bir yeniden yapılandırma sonrası iş gücü pazarlarını ve yaşam koşullarını sürdürmeye ve iyileştirmeye yönelik başarılı bölgesel yönetim hikayelerine dair açıklayıcı örnekler vermektedir.

  Available for download in 23 languages

  İndir
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle