Mapping youth transitions in Europe

Report
Yayında
23 Temmuz 2014
pdf
Biçimler
Executive summary in 25 languages
İndir

Özet

Young people in Europe continue to experience great difficulties in entering the labour market. Although the youth unemployment rate in a few Member States has started to fall, overall 23% of young European job-seekers aged 15–24 could not find a job in January 2014. In 2012, 14.6 million young pRead more

Young people in Europe continue to experience great difficulties in entering the labour market. Although the youth unemployment rate in a few Member States has started to fall, overall 23% of young European job-seekers aged 15–24 could not find a job in January 2014. In 2012, 14.6 million young people across Europe were not in employment, education or training (NEETs), accounting for 15.9% of the entire population of those aged 15–29. This report analyses the labour market situation of young people in Europe, focusing in particular on their school-to-work transition, while also monitoring their more general transition to adulthood. The report also investigates the ability of young people to remain in employment against the odds during the crisis and charts their transitions from temporary to permanent contracts. The report concludes with a discussion on the strengths and weaknesses of selected policy measures. An executive summary is also available - see Related content.

Read less

Biçimler

 • Report

  Number of pages: 
  112
  Reference no.: 
  ef1392
  ISBN: 
  978-92-897-1141-8
  Catalogue no.: 
  TJ-02-13-784-EN-C
  DOI: 
  10.2806/51024
  Catalogue info

  Mapping youth transitions in Europe

  Young people in Europe continue to experience great difficulties in entering the labour market. Although the youth unemployment rate in a few Member States has started to fall, overall 23% of young European job-seekers aged 15–24 could not find a job in January 2014. In 2012, 14.6 million young people across Europe were not in employment, education or training (NEETs), accounting for 15.9% of the entire population of those aged 15–29. This report analyses the labour market situation of young people in Europe, focusing in particular on their school-to-work transition, while also monitoring their more general transition to adulthood. The report also investigates the ability of young people to remain in employment against the odds during the crisis and charts their transitions from temporary to permanent contracts. The report concludes with a discussion on the strengths and weaknesses of selected policy measures.

  Biçimler

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef13921
  Catalogue info

  Avrupa’da gençlerin iş hayatına geçişinin haritalandırılması

  Author(s): 
  Eurofound
  Avrupa’daki gençler iş piyasasına girme konusunda büyük sorunlar yaşamaya devam etmektedir. Birkaç Üye Devlette gençlerde işsizlik oranları düşmeye başlamış olsa da, 15-24 yaş arası iş arayan Avrupalı gençlerin %23’ü 2014 yılının ocak ayında iş bulamamıştır. 2012 yılında, Avrupa çapında 15-29 yaş arası bütün nüfusun %15,9’una tekabül eden 14,6 milyon genç çalışmamakta, eğitim ya da öğrenim (NEET grubu) görmemekteydi. Bu rapor Avrupa’daki gençlerin iş piyasası durumlarını incelemekte, onların genel olarak yetişkinliğe geçmelerini izlemenin yanı sıra özellikle okuldan işe geçişlerine odaklanmaktadır. Ayrıca rapor, kriz süresince tüm engellere rağmen gençlerin işlerinde kalma yeterliklerini araştırmakta ve onların geçici sözleşmelerden kalıcı sözleşmelere geçişlerini çizelge ile göstermektedir. Raporun sonunda, seçili politika önlemlerinin güçlü ve zayıf yanları irdelenmektedir.


  Available for download in 25 languages

  İndir
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle