Access to healthcare in times of crisis

Report
Yayında
31 Ekim 2014
pdf
Biçimler
Executive summary in 24 languages
İndir

Özet

In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access toRead more

In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access to healthcare more difficult for many EU households. This report identifies the groups most likely to face barriers to healthcare as a consequence of the crisis, including a number of new groups that have been generally overlooked by policymakers. It suggests a range of policy pointers, including the need to consider mitigating measures in tandem with policy reform, and suggests policymakers and service providers might consider reviewing crisis responses once financial pressures on EU Member States begin to ease: they may consider, in particular: investing more in working conditions of healthcare staff, apart from salaries, as an effective option to tackle staff shortages; developing alternative care infrastructures to nursing homes and hospital care; making investments in the short run (in ICT, self-help facilities, home care and ambulatory care) to free up resources in the longer term. 

Read less

Biçimler

 • Report

  Number of pages: 
  76
  Reference no.: 
  EF1442
  ISBN: 
  978-92-897-1215-6
  Catalogue no.: 
  TJ-01-14-695-EN-C
  DOI: 
  10.2806/70615
  Catalogue info

  Access to healthcare in times of crisis

  In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access to healthcare more difficult for many EU households.

  Biçimler

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  EF14421
  Catalogue info

  Kriz zamanı sağlık hizmetlerine erişim

  Author(s): 
  Eurofound

  Ekonomik ve mali kriz sonrası, pek çok Avrupa hükümeti sağlık hizmetlerindeki harcamalarda kesintiye gitmiştir. Aynı zamanda, harcanabilir gelirin azalması AB’deki çoğu hanenin sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırırken; işsizlik, ekonomik zorluklar ve önlemenin azalması, belirli sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyacı artırmıştır. Bu rapor, krizin bir sonucu olarak sağlık hizmetlerine erişimde engellerle karşılaşması muhtemel grupları, politika yapıcıların genellikle gözden kaçırdığı bazı yeni gruplar dahil olmak üzere, belirlemektedir. Rapor, politika reformu ile koordinasyon içinde hafifletici tedbirlerin göz önüne alınması gerekliliği dahil bir dizi politika göstergesi önermekte ve politika yapıcıların ve hizmet sağlayıcıların AB Üye Devletleri üzerindeki finansal baskılar azalır azalmaz krize yönelik tepkileri gözden geçirmelerini önermektedir.

  Available for download in 24 languages

  İndir
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle