Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

Report
Güncellendi
31 Mart 2014
Yayında
26 Mart 2014
pdf
Biçimler

Özet

The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to unRead more
The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives. 
Read less

Biçimler

 • Report

  Number of pages: 
  80
  Reference no.: 
  ef1389
  ISBN: 
  978-92-897-1138-8
  Catalogue no.: 
  TJ-01-13-770-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49619
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

  The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives.

  Biçimler

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef13891
  Catalogue info

  Avrupa’da yaşam kalitesi: Ekonomik krizde aileler

  Author(s): 
  Eurofound
  Ekonomik kriz, milyonlarca Avrupalı vatandaşın yaşamlarını tekrar şekillendirdi. Peki, kriz çocuklu aileleri nasıl etkiledi? Ülkelerin büyük bölümünde genel nüfusa nazaran çocuklar yoksulluk veya sosyal dışlanma açısından daha fazla risk altındadır; bu nedenle, krizin bu çocukların büyüdüğü haneleri nasıl etkilediğini anlamak önemlidir. Bu rapor AB genelinde çocuklu farklı aile tiplerinde değişen yaşam kalitesini tanımlamakta ve bu ailelerin yaşam standartlarını ve sosyal durumunu karşılaştırmaktadır. AB Üye Devletlerini esnekliğe ya da aile politikalarına göre dört kategoriye ayıran rapor ayrıca farklı politika yaklaşımları ile ilişkili olabilecek potansiyel modelleri incelemektedir. Bulguların ortaya koyduğu konular arasında şunlar yer almaktadır: yalnız ebeveynlerin karşılaştığı belirli zorluklar, krizin başlangıcından bu yana işsiz ailelerin karşılaştığı daha büyük zorluklar ve ebeveynlerin iş ve aile yaşamları arasında denge kurmaya çalışırken giderek daha fazla çatışma yaşaması.  Download PDF: TR (pdf 38.29 Kb)

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle