Quality of life in Europe: Quality of society and public services

Report
Yayında
28 Ocak 2014
Biçimler
 • Download full reportPDF

Özet

This report explores how Europeans perceive the quality of their societies, and of their public services. It looks at such aspects of society as trust in institutions and other people, perceived tensions between social groups, attitudes towards migrants and the effects of the economic crisis on social inclusion and social cohesion. It finds that satisfaction with the economic situation of one’s country, not being in employment and overall life satisfaction appear to boost satisfaction with public services; hardship appears to reduce it. In societal terms, trust in institutions decreased visibly from 2007 to 2011. Trust in people however changed less than trust in institutions and is more similar across the EU. A positive relationship exists between trust in institutions and satisfaction with the economic situation of one’s own country; a negative relationship between trust in institutions and inequality. And tensions were perceived to be highest between different racial and ethnic groups and between rich and poor. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  118
  Reference No: 
  ef1361
  ISBN: 
  978-92-897-1119-7
  Catalogue: 
  TJ-02-13-296-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37653
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Quality of society and public services

  This report explores how Europeans perceive the quality of their societies, and of their public services. It looks at such aspects of society as trust in institutions and other people, perceived tensions between social groups, attitudes towards migrants and the effects of the economic crisis on social inclusion and social cohesion. It finds that satisfaction with the economic situation of one’s country, not being in employment and overall life satisfaction appear to boost satisfaction with public services; hardship appears to reduce it. In societal terms, trust in institutions decreased visibly from 2007 to 2011. Trust in people however changed less than trust in institutions and is more similar across the EU. A positive relationship exists between trust in institutions and satisfaction with the economic situation of one’s own country; a negative relationship between trust in institutions and inequality. And tensions were perceived to be highest between different racial and ethnic groups and between rich and poor.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13611
  Catalogue info

  Avrupa’da yaşam kalitesi – Toplumun ve kamu hizmetlerinin kalitesi

  Authors: 
  Eurofound
  Bu rapor üçüncü Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi’nin sonuçlarını kullanarak, Avrupalıların toplumun çeşitli yönlerinden – kamu hizmetleri ve sosyal ilişkiler açısından – ne kadar memnun olduklarını ve bunların toplumun refahını nasıl etkilediğini araştırmaktadır. Ayrıca, 2007 anketinin bulgularından faydalanarak ekonomik krizin toplumun kalitesini nasıl etkilediğini ölçmektedir. Yaşam kalitesi kısmen sağlık, eğitim ve sosyal bakım gibi kamu hizmetlerinin kaliteli şekilde sağlanması ile ilişkilidir. Yaşam ve toplum kalitesi de sosyal ilişkilerle şekillenir: gerginliğin olmaması, sosyal gruplar arasında eşitlik ve insanlar arasında güven duygusu.


Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle