Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

Report
Güncellendi
12 Şubat 2014
Yayında
4 Şubat 2014
pdf
Biçimler

Özet

Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences acRead more
Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.
Read less

Biçimler

 • Report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef13641
  Catalogue info

  Avrupa’da yaşam kalitesi: 2003-2012 Eğilimleri

  Author(s): 
  Eurofound
  Eurofound tarafından 2003, 2007 ve 2011 yıllarında Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi (EQLS) gerçekleştirilmiştir. Bu rapor, son on yılda Avrupalıların yaşam kalitesindeki eğilimler ve değişiklikler ile ilgili bulgu sunmak için bu üç anket dalgasının sonuçlarını karşılaştırmaktadır. Rapor ayrıca AB Üye Devletleri arasındaki farklılıkların daraldığını mı yoksa sabit mi kaldığını incelemektedir. Raporun elde ettiği bulgulardan biri bir bütün olarak AB genelinde subjektif refahın sabit kalmış olduğudur; ancak rapor ekonomik krizin ardından hanelerdeki finansal sıkıntının arttığını da göstermektedir. Rapor, azalan hane gelirinin özellikle sıkıntılı ekonomik dönemde yaşam kalitesi üzerinde güçlü olumsuz etkiye neden olduğundan hareketle, sosyal korumaya yönelik daha aktif bir yaklaşım sergilenmesini önermektedir.  Download PDF: TR (pdf 42.69 Kb)

Part of the series

 • European Quality of Life Surveys

  The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle