Yaşam kalitesi eğilimleri Türkiye: 2003–2012

Report
Yayında
11 Eylül 2014
pdf
Formats and languages
  • İndir

Özet

Son on yıl içinde, Türkiye çok büyük bir ekonomik ve sosyal değişim yaşadı. Bu rapor, Eurofound’un Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi’ni kullanarak son on yıl içinde üç dönemde ölçülen şekilde Türklerin yaşam kalitesindeki değişimleri ve gelişimleri tespit etmektedir. Bu üç dönem şunlardır: 2007 ve 201Read more

Son on yıl içinde, Türkiye çok büyük bir ekonomik ve sosyal değişim yaşadı. Bu rapor, Eurofound’un Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi’ni kullanarak son on yıl içinde üç dönemde ölçülen şekilde Türklerin yaşam kalitesindeki değişimleri ve gelişimleri tespit etmektedir. Bu üç dönem şunlardır: 2007 ve 2012. Rapor, bu zaman çerçevesinde yaşam kalitesindeki en önemli iyileşmeleri incelemekte ve tüm sosyal grupların eşit şekilde yararlanıp yararlanmadığını araştırmaktadır. En son politika değişikliklerinin etkisini araştırmakta ve Türkiye’de ortaya çıkabilecek yeni beklentileri çizelgeler ile göstermektedir. Türkiye’de halkın bu dönem içinde yaşamlarından çok daha memnun olduğunu ortaya koymaktadır; Türk halkı sağlık hizmetleri memnuniyeti ve öz sağlık değerlendirmesi bakımlarından AB ortalamasını geçmiştir, yoksulluk ve maddi yoksunluk ortadan kalkmıştır. Bununla beraber, Türkiye’de okuldan erken ayrılanların oranı çok yüksektir ve cinsiyet eşitsizliği hâlâ çok belirgindir.

Read less

Formats and languages

  • İndir

Part of the series

  • European Quality of Life Surveys

    The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle