Pay in Europe in the 21st century

Report
Yayında
13 Nisan 2014
pdf
Biçimler

Özet

 The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the EuRead more
 The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.
Read less

Biçimler

 • Report

  Number of pages: 
  188
  Reference no.: 
  ef1388
  ISBN: 
  978-92-897-1137-1
  Catalogue no.: 
  TJ-01-13-769-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49345
  Catalogue info

  Pay in Europe in the 21st century

  The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.

  Biçimler

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef13881
  Catalogue info

  Avrupa’da 21. yüzyılda ücretler

  Author(s): 
  Eurofound
  Maaş hususu, ekonomik krizin başlamasından bu yana Avrupa seviyesinde özel dikkat çekmiş ve maaş belirleme mekanizmaları konusu tartışmalarda öne çıkmıştır. Maaş pazarlığı rejimleri, genel olarak, nispeten istikrarını korurken, bununla beraber, en belirgin değişiklikler sıkıntılı ekonomik dönemden en çok etkilenen Üye Devletlerde görülmüştür. Bu rapor, AB Üye Devletleri ve Norveç çapında maaş pazarlıklarına ilişkin karşılaştırmalı zaman serileri sunmaktadır. Rapor, farklı maaş pazarlığı rejimlerini dikkate alarak maaş gelişmelerini sunmakta ve tartışmakta ve maaş ile verimlilik gelişmeleri arasındaki bağlantıyı incelemektedir (nominal ve reel birim emek maliyetleri açısından). Ayrıca, Avrupa’da ortak asgari ücret varsayımında bulunarak bunun potansiyel etkilerini araştırmakta ve farklı ülkelerde potansiyel olarak etkilenen çalışanların sayısı ve çeşitleri hakkında tahmin yürütmektedir.  Download PDF: TR (pdf 39.32 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle