Working conditions and job quality: Comparing sectors in Europe - Overview report

Report
Yayında
4 Mart 2014
pdf
Biçimler
Executive summary
İndir

Özet

This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all Read more
This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all workers, as well as highlighting differences and similarities among different groups of workers. The report pinpoints trends across sectors in areas such as working time and work–life balance, work organisation, skills and training, employee representation and the psychosocial and physical environment. It identifies sectors that score particularly well or particularly poorly in terms of job quality and sheds light on differences between sectors in terms of health and well-being. 

Read more information on the individual sectors.
 

Read less

Biçimler

 • Report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef13841
  Catalogue info

  Çalışma koşulları ve iş kalitesi: Avrupa’daki sektörlerin karşılaştırılması

  Author(s): 
  Eurofound
  Bu rapor ve ekindeki 33 sektörel bilgi formu, çalışma koşulları ve iş kalitesi açısından Avrupa’daki sektörlerde hâkim çeşitliliği yansıtmayı hedeflemektedir. Bilgi formları her bir sektördeki çalışanların tüm çalışanlar için Avrupa ortalaması ile karşılaştırmasını göstermekte ve ayrıca farklı çalışan grupları arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri vurgulamaktadır. Rapor, çalışma süresi ve iş-yaşam dengesi, beceriler ve eğitim, çalışan temsilciliği ve psikososyal ve fiziksel çevre açısından sektörler genelindeki trendlerin altını çizmektedir. İş kalitesi açısından özellikle iyi veya özellikle zayıf puan alan sektörleri belirlemekte ve sağlık ve refah bakımından sektörler arasındaki farklılıklara ışık tutmaktadır.  Download PDF: TR (pdf 42.79 Kb)

  Available for download in 1 language

  İndir

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle