Dördüncü Avrupa Çalışma Koşulları Anketi: özet

İş, çoğu Avrupalının hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Farklı AB ülkelerindeki kişilerin çalışma koşullarını anlamanın, daha iyi iş kalitesi, daha fazla üretkenlik ve istihdamın artırılmasını amaçlayan Lizbon hedeflerinin gerçekleştirilmesi için temel bir önem taşıdığı AB politika düzeyinde kabul edilmiş bir husustur. Vakfın her beş yılda bir gerçekleştirilen Avrupa Çalışma Koşulları Anketi, 1990 yılından beri iş kalitesi konularına ilişkin değerli bir içgörü sağlamaktadır. Bu dördüncü anket, çalışanların çalışma düzeni, çalışma zamanı, fırsat eşitliği, eğitim, sağlık ve refah ile işten duyulan tatmin gibi pek çok konu hakkındaki görüşlerini sunmaktadır.Published: 12 April, 2007
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle