Zaman içerisindeki değişimler: Beşinci Avrupa Çalışma Koşulları Anketi’nden ilk bulgular - özet

Çalışma koşullarının ne şekilde değiştiğinin (veya aynı kaldığının) araştırılması bu politika hedeflerine yönelik olarak ne kadar ilerleme kaydedildiği hususuna ışık tutabilir. Ayrıca küreselleşme, teknolojik gelişim, daha esnek iş örgütlenme biçimleri, Avrupa’nın nüfusunun yaşlanması ve iki kazanç sahibi bulunan hanelerin sayısındaki artış gibi değişim etkenlerinin kişilerin çalışma ve istihdam edilme biçimlerini nasıl etkilediğine dair bilgi sağlayabilir. Eurofound’un beşinci Avrupa Çalışma Koşulları Anketi’nden (EWCS) elde edilen bu ilk bulgular çalışma koşullarında zaman içerisinde meydana gelen değişimlere dair ilksel bir genel bakış sunmaktadır.Download PDF: TR (pdf 239.25 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle