Zaman içerisindeki değişimler: Beşinci Avrupa Çalışma Koşulları Anketi’nden ilk bulgular - özet

Résumé
Yayında
16 Şubat 2012
Biçimler
 • Download full reportPDF
Authors: 
Eurofound

Özet

Çalışma koşullarının ne şekilde değiştiğinin (veya aynı kaldığının) araştırılması bu politika hedeflerine yönelik olarak ne kadar ilerleme kaydedildiği hususuna ışık tutabilir. Ayrıca küreselleşme, teknolojik gelişim, daha esnek iş örgütlenme biçimleri, Avrupa’nın nüfusunun yaşlanması ve iki kazanç sahibi bulunan hanelerin sayısındaki artış gibi değişim etkenlerinin kişilerin çalışma ve istihdam edilme biçimlerini nasıl etkilediğine dair bilgi sağlayabilir. Eurofound’un beşinci Avrupa Çalışma Koşulları Anketi’nden (EWCS) elde edilen bu ilk bulgular çalışma koşullarında zaman içerisinde meydana gelen değişimlere dair ilksel bir genel bakış sunmaktadır.Download PDF: TR (pdf 239.25 Kb)
 • Full report

  Number of Pages: 
  8
  Reference No: 
  ef1074
  Catalogue info

  Zaman içerisindeki değişimler: Beşinci Avrupa Çalışma Koşulları Anketi’nden ilk bulgular - özet

  Authors: 
  Eurofound

  Çalışma koşullarının ne şekilde değiştiğinin (veya aynı kaldığının) araştırılması bu politika hedeflerine yönelik olarak ne kadar ilerleme kaydedildiği hususuna ışık tutabilir. Ayrıca küreselleşme, teknolojik gelişim, daha esnek iş örgütlenme biçimleri, Avrupa’nın nüfusunun yaşlanması ve iki kazanç sahibi bulunan hanelerin sayısındaki artış gibi değişim etkenlerinin kişilerin çalışma ve istihdam edilme biçimlerini nasıl etkilediğine dair bilgi sağlayabilir. Eurofound’un beşinci Avrupa Çalışma Koşulları Anketi’nden (EWCS) elde edilen bu ilk bulgular çalışma koşullarında zaman içerisinde meydana gelen değişimlere dair ilksel bir genel bakış sunmaktadır.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle