KRİZDEN CANLANMAYA: Rekabetli ve adil bir Avrupa için daha bilinçli politikalar

Eurofound’un yeni dört yıllık çalışma programına başlayacağı şu günlerde, Avrupa tarihinde gördüğü en büyük zorluklardan bazılarıyla karşı karşıya. Avrupa’da ve dünyanın diğer yerlerinde ekonomik ve sosyal kalkınma olasılıkları gittikçe belirsizleşiyor. Arka plandaki sosyal ve ekonomik durum ve ön plandaki kilit zorunluluklar göz önüne alınarak hazırlanan bu programın öncelikleri, hem krizle başa çıkmak gibi acil aşılması gereken acil zorlukları hem de orta vadede rekabetçi ve adil bir Avrupa’ya doğru ilerleme arzusunu yansıtmaktadır – ve bu da, elbette ki Avrupa’yı tekrar “rayına oturtmaya” yönelik genel arzuya uymaktadır. Avrupa’nın karar mercilerine - AB kuruluşları, merkezi hükümetler ve sosyal ortaklar – hizmetle geçen 30 yıllık araştırma ve uzmanlık temeli üzerinde geliştirilen bu program, 2013-2016 yılları için Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirilme Vakfı’nın stratejik çerçevesini sergilemektedir.Download PDF: TR (pdf 706.73 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle