Avrupa Çalışma Koşulları Anketi 2020

Çalışma hayatınız nasıl ve Avrupalılarınki ile karşılaştırıldığında ne durumda?

Eurofound, Avrupa'da insanların nasıl yaşayıp çalıştığını ve bunun zaman içinde nasıl değiştiğini inceleyen bir AB Ajansı’dır. İnsanların çalışma koşullarını ve istihdam kalitesini görmek amacıyla her beş yılda bir anket düzenler. Her bir anket, iş dünyasının güncel bir görüntüsünü sunar ve işlerin ne yönde ve ne kadar değiştiğini gösterir.

Avrupa Çalışma Koşulları Anketi (EWCS), politika yapıcıların; iş yerlerinde, ülkenizde ve Avrupa'da insanların çalışma şekilleri hakkında karar almalarına yardımcı olmak üzere değerli bilgiler sağlamaktadır ve bu kararlar sizin ve iş yerinizdeki diğer insanların yararına olabilir. Ankette; çalışma süresi, çalışırken maruz kalınan riskler, çalışmanın nasıl organize edildiği, iş-yaşam dengesi, eğitime erişim, mükâfatlar ve genel anlamda iş memnuniyeti dâhil olmak üzere çalışma koşullarınız hakkında bilgi toplanır.

EWCS, bütün Avrupa Birliği ülkeleri, yedi aday ülke ve Norveç ile İsviçre'de yapılmaktadır. Her bir ülkede 1000 ile 3300 arasında çalışanla, toplamda 45000'den fazla insanla görüşülecektir. Görüşmeler, evlerde yüz yüze yapılacaktır. Anket sonuçlarının güvenilir olması için anket sorularına mümkün olduğunca çok sayıda insanın yanıt vermesi son derece önemlidir. İletişime geçilen kişiler rastgele seçilir.

EWCS sonuçları aşağıdaki amaçlarla kullanılacaktır:

  • iş kalitesindeki  gelişmeyi ve zorlukları takip etmek
  • iş kalitesi açısından istihdam politikası performansını tahlil etmek
  • risk altındaki grupları, sorun olabilecek konuları ve gelişim alanlarını tanımlamak
  • çalışan insanlar için yeni politikalara katkıda bulunmak

İlk anket sonuçları 2021 yılında yayınlanacaktır. Toplanan tüm bilgiler anonim hale getirilecektir ve böylece sonuçlara bakıldığında yanıt verenlerin kim olduğu saptanamayacaktır. Ulusal yasalara ve Avrupa Birliği yasalarına uygun olarak davranılacaktır. Gizlilik bildirimine www.ipsos.uk/EWCS7 adresinden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Anket Sorumlusu Sophia MacGoris ile temasa geçebileceğiniz e-posta adresi: smg@eurofound.europa.eu

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle