Eurofound anketleri için kalite temini

Anketler için kalite temini

Eurofound yöntembilim ve usuller için ortak olarak üzerinde anlaşmaya varılmış standartlar kullanarak anket verilerinin yüksek kalitede olmasını sağlamayı amaçlar. Bu, anket tasarımı, uygulaması ve kalite değerlendirmesinde Avrupa İstatistiksel Sisteminin (ESS) kalite ölçütlerinin kullanılmasıyla yapılır. Eurofound anketleri için ölçütler aşağıdaki şekilde uygulanır.

  • İlgililik: Anketin geçerli ve potansiyel kullanıcı gereksinimlerini sağladığından emin olunması
  • Doğruluk: Tahminlerin gerçek değerlere olabildiğince yakın olduğu verilere sahip olmak. Pratik terimlerle bu ankette olabilecek hataları en aza indirerek sağlanır
  • Vakitlilik ve dakiklik: Verilerin olabildiğince referans süreye yakın zamanda dağıtılması ve verilerin açıklanması için belirlenen zaman cetveline uyulması
  • Erişilebilirlik ve netlik: Kullanıcıların anket bulguları ve verilerine kolayca ulaşabilmelerini sağlamak ve bulguları yorumlamak için gereksinim duydukları artalan bilgilerini kullanıcılara sağlamak
  • Tutarlılık ve karşılaştırabilirlik: Verileri diğer kaynaklarından gelen diğer ilgili verilerle karşılaştırarak gözden geçirmek ve farklılıkların gerçek değerlerdeki farklarla açıklanıp açıklanamayacağını değerlendirmek. Verilerin coğrafi bölgeler ve zaman içerisinde karşılaştırılabilir olmasını sağlamak.

Amaç anketlerin kalitesi ve maliyet etkinliğini sürekli olarak iyileştirmektir. Kalite ölçütleri ve  bu ölçütleri karşılamak üzere süreçteki gerekli adımlar ihale belgelerinde ve anket sürecinin ayrıntılı şekilde planlanmasında belirlenir.  Anket hazırlama, saha çalışması ve veri işlemenin tüm yönlerinin kontrol edilmesi ile kalite ölçütlerinin nasıl karşılandığı ile ilgili kapsamlı belgelerin toplanması için prosedürlerin belirlenmesi.

Anketlerin politika üretme üzerindeki etkisi ve verilerin araştırmalarda kullanımı düzenli olarak izlenir. Anketlerin kullanıcı gereksinimlerini nasıl karşıladıkları hakkında bilgi toplanır. Ayrıca, veri ve anket süreçlerinin harici kalite değerlendirmeleri yaptırılır ve yayınlanır.