Avrupa Şirket Anketleri

Avrupa Şirket Anketi (ECS), Çalışma Süresi ve İş-Yaşam Dengesi Hakkında Avrupa İşletme Anketi (ESWT) adıyla 2004-2005 döneminde başlatıldığından beri her dört yılda bir yapılmaktadır. İkinci anket (Avrupa Şirket Anketi olan yeni adı altında) 2009 yılında tamamlanmış olup üçüncü anket 2013 yılında gerçekleştirilmektedir.

Anketin amaçları şunlardır:

  • uyumlu bir temelde Avrupa genelindeki şirket politikaları ve uygulamaları ile ilgili bilgileri haritalandırmak, değerlendirmek ve ölçmek;
  • şirket uygulamaları ve bu uygulamaların etkisi arasındaki ilişkileri analiz etmenin yanı sıra uygulamalara özellikle sosyal diyaloğa odaklanarak şirket seviyesindeki yapıların bakış açısıyla bakmak;
  • eğilimleri izlemek;
  • akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye ve şirketlerde sosyal diyaloğun gelişmesine etki edebilecek şirket politikalarını ve uygulamalarını haritalandırarak ve anlayarak Avrupa 2020 Stratejisi'ne katkıda bulunmak. Anket bu konularda Avrupalı bir kitle için homojen göstergelerin gelişimine olanak sağlamalıdır.

ECS gerçekleştirildiği ülkenin dil(ler)inde telefonla yapılan anket bazlı temsilci örneklemli bir ankettir. Anketin bir özelliği görüşmelerin kuruluşta insan kaynaklarından sorumlu müdür ve mümkün olan yerlerde çalışan temsilcisi ile birlikte gerçekleştirilmesidir. Anketin ilk dalgası şirket seviyesinde çalışma süresi düzenlemeleri ve iş-yaşam dengesi ile ilgili konuları kapsamıştır. İkinci dalgada çalışma süresinde esneklik, sözleşme esnekliği, çeşitli ödeme ve finansal katılım gibi farklı esneklik şekilleri ve bunlara eşlik eden insan kaynakları tebdirleri ile iş yerindeki sosyal diyaloğun doğası ve niteliği ele alınmıştır. Üçüncü ankette Avrupa'daki iş yerlerinde iş yeri organizasyonu, iş yerinde yenilikler, çalışanların katılımı ve sosyal diyalog ele alınacaktır.

AB'nin genişlemesinin ardından, anketin coğrafi kapsamı da zaman içinde genişlemiştir: