Avrupa Şirket Anketi (ECS) 2009

Avrupa Şirketler Anketi (ECS) her dört yılda bir yapılır. Anket ikinci kez 2009'da yapılmış olup  30 ülkeyi kapsadı: 27 Üye devlet, Hırvatistan, Türkiye ve Eski Yugoslavya Makedon Cumhuriyeti (FYROM). İlk sonuçlar Aralık 2009'da yayınlandı.