Avrupa Şirket Anketi (ECS) 2009

PDF version Printer-friendly version

Avrupa Şirketler Anketi (ECS) her dört yılda bir yapılır. Anket ikinci kez 2009'da yapılmış olup  30 ülkeyi kapsadı: 27 Üye devlet, Hırvatistan, Türkiye ve Eski Yugoslavya Makedon Cumhuriyeti (FYROM). İlk sonuçlar Aralık 2009'da yayınlandı.

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely