Avrupa Şirket Anketi 2009 (ECS) - Sosyal diyalog

İşyerinde sosyal diyalog

  • Ankete katılan on şirketten neredeyse dördü (%37), çalışanların %60'tan fazlasını kapsayan kurumsal bir çalışan temsili biçimi bildirdiler
  • AB'deki üç çalışandan ikisi toplu bir ücret sözleşmesi kapsamına girmektedir: ekonominin toplamında bu rakam %69 iken, yalnızca özel sektörde %67'dir
  • Avrupa'daki çalışan temsilcileri, kendileriyle işletme yönetimi arasında gayet iyi bir etkileşim ve işbirliği kültürü olduğunu söylemekte ve bundan memnun görünmektedirler
  • Avrupa'daki şirketlerdeki yönetim genel olarak işyerindeki sosyal diyalogun etkisi ve çalışan temsili konusunda gayet olumludur
  • Mülakat yapılan temsilcilerin yaklaşık %80'i çalışanların işlerine destek verdiğini söylemektedir.

Not: Video yalnızca İngilizce olarak mevcuttur.