Avrupa Şirket Anketleri (ECS) 2009 - finansal performans

Avrupa Şirket Anketi 2009 (ECS) için telefonla gerçekleştirilen saha çalışması 2009'da tamamlandı. Avrupa çapında katılan yaklaşık 30.000 işletme tarafından sağlanan verilerin Avrupa Birliğinin gelecekteki politikalarına önemli ölçüde katkıda buluması beklenmektedir.

Eurofound ve başlıca çıkar sahipleri ankete katılan işletmelerin finansal performansı hakkında bazı göstergelere sahip olmanın faydalı olacağına karar verdiler. Finansal performans şirketlerin esneklik, insan kaynakları yönetimi ve sosyal diyalog gibi alanlarda kullandıkları politika ve uygulamaları değerlendirmeye yardımcı olacak ilginç bir arkaplan değişkeni olabilir.

Bu konuda iki yönlü bir yaklaşım izlendi.

  • Öncelikle, ana ECS soru formundaki bir dizi soru, mülakat yapılan yöneticilerin görüşleri esas alınarak şirketin öznel finansal performans ve işgücü verimliliği tedbirlerini ele aldı.
  • İkinci modül (finansal performans) bu öznel tedbirleri doğrulamayı ve toplanan verilerin analitik potansiyelini genişletmeyi amaçladı. Bu egzersiz Finlandiya, Almanya, Polonya. İspanya ve İngiltere'den oluşan ve farklı refah rejimlerini temsil eden beş ülkedeki özel sektör işletmeleri hakkında ek bilgi topladı.

Takip

Orijinal telefon mülakatının sonunda duyurulduğu gibi TNS Infratest Socialforschung GmbH hedef ülkelerdeki özel sektör işletmelerine birkaç ilave soru sormak üzere geri döndü. Bu kısa soru formu telefon mülakatında toplanan yanıtları zenginleştirmek ve veri setini bilimsel analiz için daha değerli kılmak üzere tasarlanmıştı. Finansal performans hakkında, tam ve doğru şekilde yanıtlanabilmeleri için şirketin dosyalarına başvurulması gerekebilecek iki soru içeriyordu.

Bu finansal performans modülünün sonuçları yanıtlanacaktır...