Avrupa Şirket Anketi 2009 (ECS) - Değişken ücret

Değişken ücret ve finansal katılım

  • AB çapında, 10 veya daha fazla çalışanı olan işletmelerin üçte biri bireysel performansa dayalı ücret öğeleri kullanmaktadır. Çalışanların yarısından biraz daha fazlası (%53) katılmaktadır. Ülkeler arasında önemli farklarla çalışan temsilcilerinin yarısından fazlası (%54) bu programları geniş kapsamlı olarak desteklemektedir
  • ECS verilerine göre, AB dahilindeki tüm özel sektör işletmelerinin %14'ü bir biçimde kar paylaşımı programları uygulamaktadır. Tüm özel şirketlerin üçte birinden fazlasının (%35) bir kar paylaşımı programı uyguladığı Fransa en yüksek orana sahiptir

Not: Video yalnızca İngilizce olarak mevcuttur.