Avrupa Şirket Anketi 2009 (ECS)

Çalışma zamanı esnekliği

  • Avrupa'daki şirketlerin yarıdan fazlası (%56) bir çeşit esnek zaman (flexitime) düzenlemesi sunmaktadır
  • Ankete katılan işletmelerin yaklaşık üçte ikisi çalışanlarına yarı zamanlı çalışma olanağı sunmaktadır
  • Anketten önceki 12 ay boyunca, iş yükünün fazla olduğu zamanlar işletmelerin üçte ikisinden biraz fazlası (%68) tarafından fazla mesai uygulamalarıyla atlatılmıştır. Fazla mesai farklı ekonomik faaliyet sektörlerinde göreli olarak düzenli dağılıma sahiptir
  • Standart dışı saatlerde çalışma sabit bir düzeyde devam etmekte olup, diğer çalışma zamanı esnekliği biçimlerine göre daha az işletme tarafından değerlendirilmektedir. AB çapındaki işletmelerin yaklaşık %44'ünde çoğunlukla Cumartesi (%40) olmak üzere düzenli olarak olağandışı saatlerde çalışması gereken çalışanlar bulunmaktadır

Not: Video yalnızca İngilizce olarak mevcuttur.