Avrupa Şirket Anketi 2013

Avrupa şirketleri krizden çıkmak için ve sürdürülebilir, kapsayıcı ve akıllı bir büyüme için Avrupa 2020 stratejisi hedeflerine ulaşmadan çok önemli bir rol oynamaktadır. Üçüncü dalganın ana odağı iş kurumları, iş yeri yenilikleri, çalışan katılımı ve sosyal diyalogdur. Anket, Avrupa işyerlerindeki kullanılan birkaç uygulamayı göstermekle birlikte bunların işyeri düzeyindeki nasıl ele alındığını ve müzakere edildiğini ve bunların bazı sonuçlarını belirtecektir. Anket, Eurofound'un paydaşları ve ilgili alanlardaki uzmanların işbirliğiyle hazırlanmıştır.

Üçüncü ECS, Gallup Europe tarafından uygulanmış olup toplam 32 ülkeyi kapsamaktadır (27 AB Üye Devleti ve Hırvatistan, Makedonya, İzlanda, Karadağ ve Türkiye). Tüm bu 32 ülke için hedef örnek büyüklüğü 29,950 olup ülke büyüklüğüne göre 300 ile 1650 arası değişmektedir. Görüşmeleri Şubat ve Mart 2013'de gerçekleştirilmiştir ve önceki dalgalarda olduğu gibi, görüşmeler, yöneticiler ve çalışan temsilcileriyle telefon aracılığıyla ve o ülkenin dilinde yapılmıştır.

Kalite kontrolü, tüm Eurofound anketlerinin önemli bir öğesi olup yüksek kalitede anket beklentilerinin karşılanmasını sağlamak için üçüncü ECS'nin tüm aşamalarından önlemler alınacaktır.

Tüm dillerde anketler mevcut olup daha fazla bilgi bu sene daha ilerki bir tarihte yayınlanacaktır.