ECS 2013 - Anket

Yüksek kalitede bir anket başarılı bir araştırma için önemli bir öğedir. Eurofound anketlerin geliştirilmesine önemli miktarda yatırım yapmaktadır. 3. Avrupa Şirket Araştırma anketi, şirket bünyesinde detaylı bir şekilde hazırlanmıştır.

Anketin kavramsal çerçevesini hazırlayan iki arkaplan makalesine dayanmaktaydı. İlk makale iş organizasyonuna ve çalışanın katılımını incelerken ikinci makale doğrudan katılımı arttıran bir araç olarak işyeri sosyal diyaloğunu ortaya koymuştur.

Ayrıca, anket, kendi ülkelerinde bu konu hakkında anketler yapan, veya Avrupa çapındaki araştırma projelerine katılmış, örn. MEADOW, Avrupa'nın farklı ülkelerinden uzmanlardan oluşan bir anket geliştirme grubu ve aynı zamanda uluslararası kurumların ve Eurofound'un üç taraflı yönetim kurulundaki temsilcilerle yakın bir işbirliği içerisinde geliştirilmiştir.

Süreç, kaynak anketin ve üç ülkedeki ön testin sonlandırılmasına yardımcı olması için İngilizce'den Almanca'ya ve Fransızca'ya bir tercüme içermiştir.

Avrupa çapındaki anketin başarısını sağlamak için diğerli önemli bir öğe ise kalite her bir ülkedeki dil sürümlerinin karşılaştırılabilmesidir. Eurofound tarafından uygulanan kapsamlı çeviri süreci ve anlaşmalı tarafları yüksek kalitedeki çevirilerin önemini yansıtmaktadır.

Yönetim görüşmesi ve Çalışan Temsilci görüşmesi için İngilizce kaynak anket indirilebilir.