Avrupa Yaşam Kalitesi Anketleri (EQLS)

Her dört yılda bir gerçekleştirilen bu benzersiz pan-Avrupa anketi hem Avrupalı vatandaşların hayatlarına dair objektif koşulları hem de vatandaşların bu koşullar ve genel olarak yaşamları hakkında ne hissettiklerini incelemektedir. Anket istihdam, gelir, eğitim, konut, aile, sağlık ve iş-yaşam dengesi gibi bir dizi konuyu ele alır. Ayrıca insanların mutluluk seviyeleri, yaşamlarından ne denli memnun oldukları ve yaşadıkları toplumlarının kalitesini ne şekilde algıladıkları gibi subjektif konuları değerlendirmektedir.

Anketin düzenli olarak yapılması sayesinde, insanların yaşam kalitesindeki ana eğilimleri zaman içinde takip etmek de mümkün olmuştur. Örneğin önceki anketler, insanların ekonomik kriz başladığından bu yana geçinmekte daha fazla zorluk çektiklerini ortaya koymuştur. Birçok ülkede, insanlar farklı etnik gruplar arasında artık daha fazla gerginlik olduğunu da hissetmektedir. Ve Avrupa genelinde, insanlar hükümetlerine eskisine nazaran daha az güvenmektedir. Bununla beraber, insanlar en büyük doyumu hala aile yaşamlarından ve kişisel ilişkilerinden almaya devam etmektedir.

Yıllar geçtikçe, EQLS, yaşam standartları ve ekonomik büyüme ile ilgili GSYİH veya gelir gibi geleneksel göstergeleri tamamlayıcı değerli bir göstergeler dizisi haline gelmiştir. EQLS göstergeleri GSYİH kadar net ve caziptir, bununla beraber gelişimin çevresel ve sosyal yönlerini daha fazla kapsamakta ve bu nedenle karar verme sürecine kolaylıkla ente edilmekte ve Avrupa Birliği'nde AB seviyesinde ve ulusal seviyelerde kamuoyu tartışmalarına taşınmaktadır.

Her bir dalgada, yüzyüze görüşme için rastgele bir erişkin örneklem popülasyonu seçilmiştir. Avrupa'nın ileriye yönelik genişlemesi ve EFTA ülkelerinin gösterdiği ilgi nedeniyle, anketin coğrafi kapsamı zaman içinde genişlemiştir:

Ayrıca, ikinci EQLS'te yer alan bazı sorular AB'de yaşam kalitesindeki eğilimler: 2003-2009 çalışması için 2009 yılında gerçekleştirilen Eurobarometer anketinin bir parçası olarak kullanılmıştır. 2003-2009.

EQLS ve diğer tamamlayıcı kaynaklardan elde edilen veriler de Eurofound’un istatistiki yaşam kalitesi göstergelerine yönelik elektronik veri tabanını beslemektedir (EurLIFE).