Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi 2007

PDF version Printer-friendly version

Eurofound’'un 2007 yılında gerçekleştirilen ikinci Avrupa yaşam kalitesi anketi (EQLS), 27 Üye Devlet'in yanı sıra Norveç ve aday ülkeler Türkiye, Makedonya ve Hırvatistan'daki farklı sosyal gerçekliklerin geniş bir görünümünü sunmaktadır.

2003'teki ilk EQLS anketinde istihdam, gelir, eğitim, konut, aile, sağlık, iş yaşam dengesi, yaşamdan memnuniyet ve toplumun algılanan kalitesi gibi konularda sorulan sorulardan çoğu tekrar sorulmuştur. Elimizde iki veri setinin olması araştırma ekibinin kişilerin yaşamının geçen yıllarda nasıl değiştiğini değerlendirmelerine olanak verecektir.

EQLS ve diğer tamamlayıcı kaynaklardan gelen veriler aynı zamanda Eurofound’'un istatistiksel yaşam kalitesi göstergeleri elektronik veri tabanını (EurLIFE) beslemektedir.

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely