EQLS 2007: Bulgular

Sonuçlara genel bakış

  • Avrupalılar genel olarak yaşamlarından memnun ve mutludurlar: birden ona bir ölçekte AB27'de yaşamdan memnuniyet için ortalama 7, mutluluk için 7,5'tur;
  • Avrupa çapında hane gelirleri arasındaki farklılık çarpıcıdır: AB27'de Bulgaristan ve Romanya'nın gelirleri neredeyse aday ülke FYR Makedonya ile aynıdır; yetersiz gelirle baş etmek için YAD12 ve AÜ3'teki (Kıbrıs ve Malta hariç) hanelerin yaklaşık yarısı kendi gıdalarının bir kısmını yetişmektedir;
  • Aile çocuk ve yaşlı bakımında önemli bir rol oynamakta olup acil durumlarda ilk kişisel destek kaynağıdır; Avrupalılar aile yaşamlarından yüksek derecede memnuniyet bildirmekte olup, hala daha kadınlar bakım faaliyetleri ve ev işlerine erkeklerden daha fazla zaman harcamaktadır;
  • İyi bir iş yaşam dengesi sağlamak zor olup, bununla ilgili sorunlara en fazla güney doğu Avrupa'da rastlanmaktadır: Hırvatistan ve Yunanistan'da çalışanların %70'inden biraz fazlası ayda en az birkaç kez, iş nedeniyle evişi yapamayacak kadar yorgun olduklarını belirtmektedir;
  • AB'de yaşayanların %81'i ayrıca sağlıklı olmanın yaşam kaliteleri için ‘çok önemli’ olduğunu belirtmiştir: ancak, ortalama olarak kişilerin yalnızca %21'i sağlıklarının ‘çok iyi’ olduğunu bildirmektedir;
  • Toplum kalitesini değerlendirmeleri istendiğinde, doğu Avrupa YÜD12'deki – ve İtalya ve Portekiz'deki – kişiler politik kurumlarına en az güven duyduklarını söylemektedirler. Kuzey ülkelerinin yanı sıra Türkiye'deki kişiler kurumlarına en fazla güven duymakta olup; Kuzey ülkelerinde ve Hollanda'daki kişiler ayrıca diğer kişilere en fazla güven duyduklarını belirtmektedirler.