EQLS 2012 - Yöntembilim

Avrupa çapında yaşam kalitesi ile ilgili karşılaştırılabilir ve güvebilir veri sağlama çabasıyla Eurofound, birleşik bir metodolojik yaklaşım ve kalite güvencesi sistemi geliştirmiştir. Yıllar boyunca yöntembilim iyileştirilmiş, yeni maddeler entegre edilmiş ve Avrupa Birliği'nin genişlemesiyle birlikte coğrafi kapsam da genişletilmiştir.

Saha çalışması dönemi: Eylül 2011-Şubat 2012 (AB Üye Devletleri); Mayıs-Ağustos 2012 (AB'ye üye olmayan devletler).

Üstlenici: GfK Significant (Belçika).

Kapsam: 27 AB Üye Devleti ve AB'ye üye olmayan 7 ülke (Hırvatistan, İzlanda, Kosova, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan, Türkiye)

Hedef nüfus: Hedef nüfus yukarıda bahsi geçen ülkelerde yaşayan 18 yaş ve üzeri tüm nüfustur.

Örnekleme: Temel örneklem çok aşamalı, tabakalı, rastgele bir örneklemdir. Her ülke, bölge ve kentleşme derecesine göre bölümlere ayrılmış ve her biri için rastgele ana örneklem birimleri (PSU) belirlenmiştir. Ardından, her PSU'da rastgele hane örneklemi alınmıştır. Son olarak, her bir hanede, görüşme için doğum günü en yakın olan kişi seçilmiştir.

Örneklem büyüklüğü: Hedef örneklem büyüklüğü daha küçük ülkelerde 1.000'den en büyüklerde 3.000'e kadar değişiklik göstermektedir. Saha çalışması tamamlandığında, toplam görüşme sayısı 43.636 olmuştur.

Anket türü: Ülkenin ana dil(ler)inde katılımcıların evlerinde yüz yüze gerçekleştirilen anket formu bazlı görüşmeler.

Görüşme türü: Yüz yüze, evde, ortalama süre AB27'de 38 dakika ve AB üyesi olmayan ülkelerde 39 dakika.

EQLS  hakkında teknik rapor (İngilizce, .pdf, 1MB) mevcuttur.