Avrupa Çalışma Koşulları Anketleri (EWCS)

1990'da ilk başlatıldığından beridir Avrupa Çalışma Koşulları Anketi aşağıdakileri yapmak üzere Avrupa'daki çalışma koşullarına genel bir bakış sunmuştur:

 • Avrupa çapında hem çalışanların hem de serbest meslek sahiplerinin çalışma koşullarını değerlendirmek ve nicellendirmek
 • Çalışma koşullarının farklı yönleri arasındaki ilişkileri değerlendirmek
 • İlerlemenin yanı sıra, risk altındaki grupları ve kaygı verici hususları belirlemek
 • Bu hususlarda homojen göstergeler sağlayarak trendleri izlemek
 • Avrupa politika geliştirmeye katkıda bulunmak

Kadın ve erkeklerin işyerindeki gündelik gerçekliklerinin kapsamlı bir portresini sunmayı amaçlayan soru formunun kapsamı ilk sürümünden beridir önemli ölçüde genişlemiştir. Soru formunun yakın zamandaki gözden geçirmelerinde toplumsal cinsiyete karşı orta yolcu bakış önemli bir kaygı verici husus olmuştur.

Bugün ele alınan temalar arasında istihdam durumu, çalışma süresi ve organizasyonu, çalışma düzeni, öğrenme ve eğitim, fiziksel ve psikolojik risk faktörleri, sağlık ve güvenlik, iş yaşam dengesi, çalışan katılımı, kazançlar ve finansal güvenliğin yanı sıra iş ve sağlık bulunmaktadır.

Her dalgada rastgele seçilen bir çalışan (personel ve serbest meslek sahibi) ile yüzyüze mülakat yapılmıştır. Avrupa Birliği genişlemelerini izleyerek anketin coğrafi kapsamı da değişmiştir:

 • 1990/1991'deki ilk EWCS: AT12'deki çalışanlarla anket yapıldı
 • 1995/1996'deki ikinci EWCS: AB15'deki çalışanlarla anket yapıldı
 • 2000'deki üçüncü EWCS: İlk aşamada AB15 ve Norveç'te anket yapıldı, anket daha sonra 2001'de 12 “yeni” Üye Devletleri ve 2002'de Türkiye'yi içerecek şekilde genişletildi
 • 2005'teki dördüncü EWCS: AB27, artı Norveç, Hırvatistan, Türkiye ve İsviçre
 • Beşinci EWCS için saha çalışmaları Ocak 2010 ile Haziran 2010 arasında gerçekleşti ve AB27, Norveç, Hırvatistan, eski Yugoslav Makedon Cumhuriyeti, Türkiye, Arnavutluk, Karadağ ve Kosova'dan neredeyse 44.000 çalışan ile mülakat yapıldı.
 • 2015 yılında Altıncı EWCS: AB 28, Norveç, İsviçre, Arnavutluk, eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’deki işçilerin anketi
 • 2020'de Yedinci EWCS: Avrupa Birliği, Norveç, İsviçre, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye'de çalışanların anketi.