Beşinci Avrupa Çalışma Koşulları Anketi - 2010

5. Avrupa Çalışma Koşulları Anketi için saha çalışmaları 2010 yılının Ocak ve Haziran ayları arasında gerçekleştirildi. Soru formu, güvensiz istihdam, liderlik tarzları ve çalışan katılımının yanı sıra, genel iş bağlamı, çalışma süresi, çalışma düzeni, maaşlar, işe bağlı sağlık riskleri, kognitif ve psikososyal faktörler, iş yaşam dengesi ve eğitime erişim konularını kapsamaktaydı. Ekonomik krizin çalışma koşulları üzerindeki etkisini yakalamaya yönelik bir dizi yeni soru bulunmaktaydı.

AB27, Norveç, Hırvatistan, eski Yugoslav Makedon Cumhuriyeti, Türkiye, Karadağ ve Kosova'dan oluşan 34 ülkeden neredeyse 44.000 çalışanla mülakat yapılmasıyla, bu dalga coğrafi kapsam anlamında şimdiye kadarki en kapsamlı dalga olmuştur. 5. EWCS tüm veri toplama ve düzenleme süreçlerinde olabilecek en yüksek standardı sağlamak üzere güçlü bir kalite temin çerçevesi ile çalışan Gallup Europe tarafından gerçekleştirildi.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle