EWCS 2010 - Örnekleme

Avrupa Yaşam Koşulları Anketinde kullanılan örneklem anket yapılmakta olan ülkede yaşayan ve istihdamda olan 15 yaş ve üstü (İspanya, Birleşik Krallık ve Norveç'te 16 ve üstü) kişileri temsil etmektedir. Her ülkede, çok aşamalı, katmanlaştırılmış bir rastgele örneklem tasarımı kullanıldı.

Birinci aşamada, birincil örneklem birimleri (PSU'lar) coğrafi bölgeler (NUTS 2 düzeyi veya altı) ve kentleşme düzeyine göre katmanlandırılarak örneklendi. Bunun ardından, her PSU'da haneler örneklendi. Güncellenmiş, yüksek kaliteli bir adres veya nüfus kaydının olduğu ülkelerde örnekleme çerçevesi olarak bu kullanıldı. Böyle bir kaydın olmadığı durumda rastgele bir yol prosedürü uygulandı. 5. EWCS'de ilk kez olarak adreslerin bu rastgele yöntemle sıralanması mülakat aşamasından ayrı tutuldu. Son olarak, her hanede mülakat yapılacak uygun kişiyi seçmek üzere bir eleme işlemi uygulandı.

Hedef mülakat sayısı Slovenya (1.400), Birleşik Krallık, İtalya ve Polonya (1.500), Almanya ve Türkiye (2.000), Fransa (3.000) ve Belçika (4.000) hariç tüm ülkelerde 1.000 idi. Slovenya, Fransa ve Belçika hükümetleri Eurofound tarafından başlangıçtaki örneklem boyutuna ek için ödeme yapılması yönünde sunulan bir olanaktan faydalandı. Her ülkede tamamlanan mülakat sayısı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Tamamlanan mülakat sayısı:

Belçika

4001

İrlanda

1003

Avusturya

1003

Hırvatistan

1100

Bulgaristan

1014

İtalya

1500

Polonya

1500

FYROM

1100

Çek Cumhuriyeti

1000

Kıbrıs

1000

Portekiz

1000

Türkiye

2100

Danimarka

1069

Letonya

1001

Romanya

1017

 

 

Almanya

2133

Litvanya

1004

Slovenya

1404

Arnavutluk

1000

Estonya

1000

Lüksemburg

1000

Slovakya

1002

Kosova

1018

Yunanistan

1037

Macaristan

1006

Finlandiya

1028

Karadağ

1041

İspanya

1008

Malta

1000

İsveç

1004

 

 

Fransa

3046

Hollanda

1017

Birleşik Krallık

1575

Norveç

1085

Daha fazla bilgi için bkz. Örneklem Uygulama Raporu.