EWCS 2010 - Ağırlıklandırma

EWCS'nin önceki dalgalarında olduğu gibi 5. EWCS'nin Avrupa'daki çalışanları temsil ettiğinden emin olmak için üç türde ağırlık uygulanması gerekmektedir.

  1. Seçim olasılığı ağırlıkları
    Örnekleme sürecinin tasarlanma şeklinden dolayı, daha az çalışaın olduğu hanelerdeki kişilerin seçilme olasılığı daha fazla çalışan olan hanelere göre daha fazladır. Örneğin, çalışan tek kişinin olduğu bir hanede, bu kişinin seçilme olasılığı %100 iken, çalışan iki kişinin olduğu bir hane için bu olasılık %50'ye düşer. Bunu düzeltmek için seçim olasılığı ağırlıkları (veya tasarım ağırlıkları) oluşturulur.
  2. Katmanlandırma sonrası ağırlıkları
    Ankete katılma konusundaki isteklilik veya uygunluk konusundaki farklılıklar nedeniyle, EWCS örnekleminde belli gruplar aşırı temsil edilirken diğer gruplar eksik temsil edilir. Sonuçların her ülkedeki nüfusu doğru şekilde yansıttığından emin olmak için her ülkede katmanlandırma sonrası ağırlıklandırma gerekir. Ağırlıklar katılımcıların toplumsal cinsiyet, yaş, bölge,meslek ve ekonomik faaliyet sektörüne göre EWCS'yi İşgücü Anketiyle (Eurostat) karşılaştırarak hesaplanır. 
  3. Ülke üstü ağırlıklar
    Ülkelerin işgücü büyüklüğündeki farklılıklar her ülkenin örneklem boyutunda (tam olarak) yansıtılmamıştır. Daha büyük ülkelerin AB düzeyi sonuçlarda daha fazla ağırlığı olmasını sağlamak için Avrupa düzeyinde analiz yapılırken ülke üstü ağırlıkların uygulanması gerekir.

Daha fazla bilgi için bkz. Ağırlıklandırma Raporu, [.pdf, 3,7MB, yalnızca İngilizce olarak].