European Working Conditions Telephone Survey 2021 – Read the findings

Eurofound has published the results of its European Working Conditions Telephone Survey (EWCTS) 2021. The survey covered over 70,000 workers in 36 countries and provides a wide-ranging picture of job quality across countries, occupations, sectors, gender and age groups in the context of the COVID-19 pandemic. The report documents the working conditions of workers across Europe in 2021, while the data explorer presents the responses to over 100 questions from the questionnaire. Read the key findings, delve deeper into the report and explore the data:

Badania

Eurofound przeprowadza trzy ogólnoeuropejskie ankiety wspierające planowanie i zapewnienie lepszych warunków życia i pracy. Ankiety oferują unikalne źródło porównywalnych informacji na temat jakości życia i warunków pracy w UE. W kwietniu 2020 r. Agencja rozpoczęła internetowe badanie Życie, praca i COVID 19. Dotychczas odbyło się kilka jego etapów.

Obserwatoria Eurofound

Eurofound prowadzi dwa obserwatoria, które w znacznym stopniu korzystają z pracy sieci europejskich korespondentów Eurofound, oraz inną działalność badawczą.