Tko smo

Misija

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) tripartitna je agencija Europske unije čija je uloga pružanje znanja u cilju pružanja pomoći u razvoju bolje socijalne politike, politike zapošljavanja i politike rada. Eurofound je osnovan 1975. godine Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1365/75 radi doprinosa planiranju i uspostavi boljih životnih i radnih uvjeta u Europi.

Uloga

Eurofoundova uloga jest pružanje informacija, savjeta i stručnih znanja o uvjetima rada i održivom radu, industrijskim odnosima, promjenama na tržištu rada i kvaliteti života te javnim uslugama za ključne sudionike u području socijalne politike EU-a na temelju usporedivih informacija, istraživanja i analize.

Organizacija

Eurofoundom upravlja izvršni direktor koji odgovara Upravnom odboru (bivši Upravljački odbor). Zamjenik direktora odgovara direktoru. Odbor se sastoji od predstavnikâ vlada i socijalnih partnera (poslodavaca i sindikata) u državama članicama EU-a, predstavnikâ Europske komisije i jednog neovisnog stručnjaka kojeg imenuje Europski parlament. Pruža strateške smjernice za aktivnosti Eurofounda.

Eurofound također upravlja Uredom za vezu u Bruxellesu, s dvostrukom ulogom jačanja vidljivosti i utjecaja istraživanja Eurofounda na razini EU-a i praćenja razvoja u donošenju politika.

Oko 100 članova osoblja dolazi iz nekoliko država članica i ima široko radno iskustvo i znanje. Iz državnih uprava povremeno se upućuje manji broj stručnjaka.

Eurofondovi uredi smješteni su oko zgrade Loughlinstown House u Dublinu u Irskoj koja je iz 17. stoljeća.

Ciljana publika

Eurofound nastoji pružati potporu aktivnostima donošenja politika institucija, vlada, poslodavaca, sindikata i organizacija civilnog društva EU-a.