Apie Eurofound

Eurofound yra ES agentūra, padedanti kurti geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas. Atsidarę toliau pateiktas nuorodas sužinosite daugiau apie tai, kas mes esame, kokia yra mūsų veikla, taip pat apie skelbiamus viešuosius pirkimus ir laisvas darbo vietas.

Kas mes esame

Šiame skirsnyje pristatoma EUROFOUND misija ir vaidmuo, taip pat agentūros organizacinė struktūra ir tikslinės grupės. Jame apžvelgiami EUROFOUND darbuotojai, pateikiami jų gyvenimo aprašymai, biografijos ir kontaktiniai duomenys. Be to, paaiškinama valdybos sudėtis ir pristatomi suinteresuotieji subjektai bei partneriai.

Mūsų veikla

Šiame skirsnyje išdėstyti Eurofound programavimo laikotarpio tikslai ir nurodomos pagrindinės sritys, kuriose bus vykdoma tyrimų veikla. Jame pateikiamos nuorodos į metines ataskaitas ir darbo programas, į leidimus suteikiančio pareigūno metines veiklos ataskaitas, taip pat į nereguliarius informacijos prašymus. Čia galima rasti ir Eurofound finansinius dokumentus.

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų skirsnyje pateikiama visa informacija, reikalinga norintiesiems dalyvauti konkursuose, taip pat visų konkursų dalyviams skirtų dokumentų nuorodos. Čia skelbiami viešųjų pirkimų skelbimai, paaiškinama, kaip išreikšti susidomėjimą būsimomis sutartimis, ir pateikiamas kvietimų išorės ekspertams sąrašas.

Darbo pasiūlymai

Darbo pasiūlymų skirsnyje skelbiama apie laisvas darbo vietas. Jame pateikiama visa reikalinga informacija tiems, kas domisi darbu Eurofound, taip pat informacija apie galimybę stažuotis Eurofound ir informacija darbo ieškantiems asmenims.